دبلیو کار | خبر استخدامی,اخبار مشاغل سخت و زیان آور و حوادث کار در سال ۹۵

عناوین خبر

اخبار مشاغل سخت و زیان آور و حوادث کار در سال ۹۵


1395/04/30

حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی کاهش یافت

1395/04/24

بی احتیاطی عامل ۶۸ درصد حوادث ناشی از کار در ایران

1395/03/19

تجدید نظر در تعریف مشاغل سخت و زیان آور الزامی است

1395/03/19

سلامت بیماران متاثر از حذف قانون مشاغل سخت پرستاران

حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی کاهش یافت

تاریخ انتشار : 1395/04/30|تعداد نظرات : 0|بازدید : 836
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی کاهش یافته است گفت: در دو سال اخیر ارتقای فرهنگ ایمنی به صورت جدی در دستور کار بوده و این امر باعث کاه ...
ادامه ... دریافت استخدامی ها در ایمیل خود

بی احتیاطی عامل ۶۸ درصد حوادث ناشی از کار در ایران

تاریخ انتشار : 1395/04/24|تعداد نظرات : 0|بازدید : 840
رئیس مرکز ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف گفت: بی احتیاطی، عامل بیش از ۶۸ درصد حوادث ناشی از کار در کشور طی سال ۱۳۹۳ بوده است.رئیس مرکز ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف گفت: بی احتیاطی، ع ...
ادامه ... دریافت استخدامی ها در ایمیل خود

سلامت بیماران متاثر از حذف قانون مشاغل سخت پرستاران

تاریخ انتشار : 1395/03/19|تعداد نظرات : 0|بازدید : 870
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور گفت: حذف قانون مشاغل سخت و زیان آور پرستاران، بر ارائه کیفیت و کمیت خدمات مراقبتی تاثیر می گذارد ...
ادامه ... دریافت استخدامی ها در ایمیل خود