دبلیو کار | تاریخ آزمون استخدامی,تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه